• Πρωταγωνιστές στην <br> παραγωγή φυτωρίων ελιάς
  Πρωταγωνιστές στην
  παραγωγή φυτωρίων ελιάς
  Ιδρύσαμε μια κάθετη μονάδα παραγωγής φυτωρίων ελιάς, από μόσχευμα επιλεγμένης φυτείας,
  παραγωγικά και φυτοϋγειονομικά ελεγμένης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Α.Α.Τ
 • Φυτώρια Ελιάς
  Έχοντας γνώμονα την
  επιστημονική εξειδίκευση
  Παραγωγή φυτωρίων ελιάς, κατά κύριο λόγο της ποικιλίας κωρονεικής,
  μια γηγενής κρητική ποικιλία εκατοντάδων χρόνων.

Συγχρονη μονάδα αναπαραγωγής φυτών ελιάς - ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ

Το 1992 γεννήθηκε μια ιδέα, σήμερα ανήκει στις πλέον σύγχρονες μονάδες αναπαραγωγής φυτών ελιάς και όχι μόνο.

Έχοντας γνώμονα την επiστημονική εξειδίκευση και συνοδοιπόρο τις καλλιεργητικές εξελίξεις παγκοσμίως δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι, άλλα πρωταγωνιστές στην παραγωγή φυτωρίων ελιάς, κατά κύριο λόγο της ποικιλίας...

Φυτώρια Ελιάς
Φυτώρια Ελιάς

Φυτώρια Ελιάς

Από επιλεγμένες φυτείες για χρήση κάθε είδους

Μόσχευμα ελιάς

Μόσχευμα ελιάς

Στο φυτώριο μας παράγουμε έριζα μοσχεύματα της ποικιλίας Κορωνέϊκης, προερχόμενα από επιλεγμέν...

Καλλωπιστική ελιά

Καλλωπιστική ελιά

Ανεπτυγμένο φυτό προερχόμενο από μόσχευμα σε γλάστρα 13 ή 15 cm ή σε κύπελλο 8x8 που με την κα...

Ελιά φύτευσης

Ελιά φύτευσης

Ανεπτυγμένο φυτό σε σακούλα με πλούσιο ριζικό σύστημα, και πλήρως ανεπτυγμένη κόμη, με προορισ...

28+

Χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού